Arkitekt: Kraftværk / Studio Ludo AS

Prosjekt: Statoil – refurbishing tower and fronts
Sted: Forus, Stavanger
Oppdragsgiver: Statoil
Areal: 22 000 m² fasader og bygg
Entreprisekost 700 000 000,- inkl mva
Formål: Næring
Byggeår: 2012 – 2014
Aktualitet: Rehabilitering og fasadeendring av alle tårn på Statoil Hovedkvarter, Forus. Fokus på kvalitet og vedlikeholdsfrie materialer, samt oppgradering av design.