Prosjektoppfølging for bank: Kraftværk AS

Prosjekt: Oppfølging av prosjekt
Oppdragsgiver: Masiv AS
Formål: Leiligheter
År: 2014

Oppfølging av prosjekt for bank i henhold til fremdrift og økonomi.