Arkitekt: Kraftværk / Studio Ludo AS og Ole. S. Trodahl

Prosjekt: Ny skole, barnehage og flerbrukshus
Sted: Utsira
Oppdragsgiver: Utsira Kommune
Areal: 1050 m²
Entreprisekostnad: 10 000 000,- inkl. mva
Formål: Skole, barnehage, flerbruk
Byggeår: 2008 – 2009
Aktualitet: Komplekst trebyggeri tilpasset stedet og befolkningen. Bygget beveger seg med landskapet og glir inn i det ved hjelp av farger og materialebruk.