Arkitekt: Kraftværk/Studio Ludo og AART (DK)

Prosjekt: Siriskjær – (Vannkanten)
Sted: Stavanger sentrum
Oppdragsgiver: Kruse Smith Utbygning AS
Areal: 22 000 m²
Entreprisekostnad: 700 000 000,- inkl mva
Formål: Bolig, næring og park.
Byggeår: 2012 – 2015
Aktualitet:  Fremtidsrettet og djervt miljøprosjekt tuftet og inspirert av Trehusbyen Stavanger. Eget miljøprogram som kvalitetssikrer materialvalg, energibruk og universell utforming – Også forskningsprosjekt i samarbeid med SINTEF. Resultater  publisert på Byggforsk