Ansvarlig søker: Kraftværk AS

Sted: Siriskjeret, Stavanger
Byggherre: Siriskjær Utbygging AS
Totalentreprenør: Kruse Smith AS
Arkitekt: Kraftværk AS
Formål: Næringslokaler og 132 boliger
Areal: 12 700 m² bolig og 1 200 m² næring
År: 2012-2015

Kraftværk er ansvarlig søker og arkitekt.