Bilder produsert av: Alliance Arkitekter/SPINN Arkitekter

Prosjekteringsledelse: Kraftværk AS
BIM-koordinator: Kraftværk AS

Prosjekt: Ny skole og kulturscene i to byggetrinn
Sted: Randaberg
Byggherre: Randaberg kommune
Oppdragsgiver: Nyland Byggeadministrasjon AS
Arkitekt: Alliance Arkitekter/SPINN Arkitekter
Areal: 16 000 m²
Formål: Barne- og ungdomsskole

Kraftværk har rollen som Prosjekteringsleder og BIM-koordinator på Harestad skole og kulturscene.