Tilstandsvurdering: Kraftværk AS

Prosjekt: Tilstandsvurdering av eksisterende bygg
Sted: Stavanger
Oppdragsgiver: St. Svithun katolske menighet
Formål: 3 stk bygg
År: 2014