Tilstandsvurdering: Kraftværk AS

Prosjekt: Tilstandsvurdering av svømmehall
Sted: Austråttveien 11, Sandnes
Eier: Sandnes Kommune
Oppdragsgiver: Sandnes Eiendomsselskap
Formål: Svømmehall
År: 2014