Gora art + landscape, Malmö, S

Prosjektering av et spesielt drivhus med en fri form geometri. Spesielle egenskaper:

1. Glasset er brukt til avstivning av konstruksjonen.

2. Geometrien av glass panelene er utviklet med en “natural growth algorithm”, som innebærer plane glasspaneler med 4 hjørner på den fri formete geometrien.

Design:Realization: 2004-20052005-2006 Utførelse:Octatube International BV(Komplette stålkonstruksjon og glass). Samarbeid med arkitekt i utviklingsfasen av bæresystemet. Samarbeid på utvikling av geometri. Prosjektering og prosjektledelse.

 

 

glassbubble