Prosjektoppfølging for bank: Kraftværk AS

Prosjekt: Oppfølging av prosjekt
Sted: Chr. August Thorings veg 2, Stavanger
Byggherre: Forus Parkering Vest
Totalentreprenør: Lothe Bygg AS
Oppdragsgiver: Lothe Bygg AS
Formål: Parkeringshus
År: 2013

Oppfølging av prosjekt for bank i henhold til fremdrift og økonomi