Tilstandsvurdering: Kraftværk AS

Prosjekt: Tilstandsvurdering av eneboliger
Oppdragsgiver: DSI Tomteutvikling AS
Formål: 4 stk eneboliger
År: 2014

Rapport om innfestingen av taket er utført etter gjeldene veiledninger og produsentanvisninger.