Visualisering produsert av: Lund+Slaatto Arkitekter

RIB: Kraftværk AS

Prosjekt: Arkivenes Hus
Sted: Ullandhaug, Stavanger
Byggherre: Ipark Eiendom AS / Smedvig Eiendom AS
Totalentreprenør: Kruse Smith AS
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter
Formål: Næring, herunder kontorer og oppbevaring av arkiver
Areal: 14 400 m²
Byggeår: 2015-2017

På Arkivenes Hus har Kraftværk hatt funksjonen RIB. Arkivenes Hus er et kombinert arkivhus og kontorbygg på totalt 7 etasjer, som skal romme mange forskjellige funksjoner. I tre underetasjer skal det oppbevares arkiver i et særskilt arkivsystem på skinner. Dette gir ekstraordinære krav til brannsikring, vanntetting og deformasjon av etasjeskiller. I de fire overetasjene skal bygget brukes til kontorer. Her ønsker byggherre stor fleksibilitet slik at bygget kan tilpasses ulike leietakere i fremtiden, hvilket bæresystemet dermed skal gjenspeile.

Arkivenes Hus blir utført som en totalentreprise av Kruse Smith AS, og prosjekteringsfasen er basert på VDC-prinsipper (Virtual Design and Construction).

Gunnar Skeie, utviklingsleder BIM/ VDC-ansvarlig, Kruse Smith;
“Kraftværk ble valgt som RIB for Arkivenes Hus på grunn av sin fremoverlente og offensive holdning til bruk av BIM og VDC.
De har gjennom arbeidet i prosjektet vært en aktiv bidragsyter og pådriver for effektiv bruk og videreutvikling av BIM i prosjekteringen.”