Works in «Offentlige bygg» category

Skole Utsira

9. February 2015 0

Arkitekt: Kraftværk / Studio Ludo AS og Ole. S. Trodahl
Prosjekt: Ny skole, barnehage og flerbrukshus
Sted: Utsira
Oppdragsgiver: Utsira Kommune
Areal: 1050 m2
Entreprisekostnad: 10 000 000,- inkl. mva
Formål: Skole, barnehage, flerbruk
Byggeår: 2008 – 2009