Works in «Boligkompleks» category

Siriskjær

30. November 2014 0

Arkitekt: Kraftværk/Studio Ludo og AART (DK)
Prosjekt: Siriskjær – (Vannkanten)
Sted: Stavanger sentrum
Oppdragsgiver: Kruse Smith Utbygning AS
Areal: 22 000 m2.
Entreprisekostnad: 700 000 000,- inkl mva
Formål: Bolig, næring og park
Byggeår: 2012 – 2015