Om Oss

Om Kraftværk huset

Kraftværk AS er et arkitekt- og ingeniørfirma, som startet opp i 2012. Firmaet består av 11 ansatte, bl.a. siv. ingeniører, siv. arkitekter og bygningskonstruktører. Per dags dato dekker Kraftværk fagområdene Arkitektur og Plan (ARK), Konstruksjonsteknikk (RIB), Glasskonstruksjoner og Fasadeteknikk (RIF) og Prosjekt-, Prosjekterings- og Byggeledelse (PA).

I Kraftværk holdes fokus på effektiv bygningsprosjektering, optimal kommunikasjon med andre aktører og god kvalitativ kontroll. Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er en av våre spisskompetanser, hvor 3D-modeller blir oppbygget i en tidlig fase av både arkitekter og rådgivende ingeniører for senere tidsbesparelser og et tidlig overblikk over et prosjekt.

Utover å kunne tilby det nyeste innen BIM ønsker Kraftværk å bestrebe seg mot å bli best på tverrfaglig prosjektering.

Arkitektur

Vi ser ingen motsetning mellom kommersielt byggeri og arkitektonisk kreativitet. Vårt mål er å nå ut i alle hjørner av det arkitektoniske arbeidsfeltet.

Kraftværk søker en interessant, kritisk og humørfylt prosess både på kontoret og i relasjon med klienter og samarbeidspartnere. Vårt fokus er å unngå generalisering gjennom å utvikle et selvstendig og spesifikt konsept for hvert prosjekt.
Kraftværk-huset har ikke en fast form eller et ensartet uttrykk. Vi søker en arkitektur som fastholder det mennesklige behovet for å betrakte og undre seg over vår rasjonalitet. Kraftværk-huset søker nye måter å være et hus.

Tilbyr alle arkitekttjenester

 • Plan
 • Bolig
 • Næring
 • Offentlige bygg
 • Konkurranser
 • Visualisering

6 ansatte

 • 3 Sivilarkitekter
 • 2 bygningskonstruktører
 • Tidligere Studio Ludo

BIM

 • Spesialkompetanse på BIM
 • REVIT og Archicad som arbeidsverktøy

Visualisering

 • visualisering og modellering i alle varianter

 

Konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk
Konstruksjonsteknikkavdelingen i Kraftværk ble dannet med en visjon om å være best på markedet når det gjelder innovative og kostnadseffektive løsninger av høy kvalitet. Vi jobber daglig med tverrfaglig prosjektering; det å jobbe sammen med arkitekter og andre tekniske rådgivere i prosjekteringsgruppen for å finne de beste løsninger innenfor valgte rammebetingelser er for oss en klar nødvendighet. Våre ansatte er i konstant utvikling når det gjelder å følge og benytte teknologiske fremskritt som vil være en fordel i bygningsprosjektering. Vi kan tilby engasjerte og effektive ingeniører med stort fokus på prosjekteringsprosessen og kvalitativ kontroll.

BIM som verktøy
For å kunne prosjektere bygninger av høy kvalitet effektivt, tror Kraftværk på åpen BIM (BygningsInformasjonsModellering) som det optimale verktøyet og den beste prosessen. Bygninger modelleres tredimensjonalt i detalj med tilknyttet informasjon, hvilket gir mulighet for forbedret tverrfaglig kontroll og en tidlig løsning av potensielle problemstillinger.

Spisskompetanser
Ingeniørene i Kraftværk har årelang erfaring innen BIM, og er noen av de ledende i det lokale markedet når det kommer til å utnytte funksjonene og fordelene knyttet til BIM. Utover tradisjonelle betongkonstruksjoner og BIM har avdelingen spisskompetanser på beregning av etterspente betongkonstruksjoner og stålkonstruksjoner.

Fremtidsvisjoner
I fremtiden ønsker vi å styrke staben ytterligere med flere dyktige ingeniører. Avdelingen vil bidra til at Kraftværk forblir det beste firmaet på tverrfaglig prosjektering og dermed den foretrukne rådgiver hos seriøse aktører. Vi bestreber oss kontinuerlig på å forbli best på BIM i det lokale marked, og vi bruker BIM fullt ut i flere store prosjekter.

Glasskonstruksjoner og fasadeteknikk

Glasskonstruksjoner og fasadeteknikk
Avdelingen tilbyr rådgivning i avanserte glasskonstruksjoner og fasadeteknikk. Avdelingslederen har lang erfaring som leder for konstruksjonsavdelingen i en spesialisert entreprenørbedrift innen fasader, samt prosjekt- og prosjekteringsledelse i samme bedrift.

Fasadeteknikk
Kraftværk har erfaring med prosjektering av flere ulike fasadetyper. Vi kan både prosjektere vanlige plane fasader, men vi prosjekterer også fasader med komplekse geometriske former. Vi bistår både byggeherrre og prosjekteringsgrupper under prosjekteringen, men også utførende bedrifter under produksjonsforberedelse.

Glasskonstruksjoner
Utover fasadeteknikk har vi spisskompetanse på prosjektering av glasselementer som bærende konstruksjon, både med tanke på konstruktiv bæreevne, og utvikling av bærekonsept i henhold til sikkerhet. Avdelingsleder har i tillegg til innsikt i konstruksjoner fra entreprenørsiden også flere års verv som medlem av standardkomiteer for konstruktiv bruk av glass i bygninger, både på nasjonalt (nederlandsk) nivå (NNI) og europeisk nivå (CEN).

BIM som verktøy
Fasadeavdelingen bruker konsekvent BIM-verktøy som grunnlag for alle rådgivningsoppdrag. Vi er absolutt overbevist om at en god rådgiving inneholder komplett prosjektering inkludert fullstendig gjennomtenkt detaljering. Det er etter vår erfaring den viktigste faktor for å oppnå et godt prosjektresultat, både for entreprenøren og byggherren.

Prosjektadministrasjon

Kraftværk sin PA-avdeling tilbyr alle tjenester innen prosjektadministrasjon. De ansatte utfører bla. oppgaver som prosjektledelse, prosjekteringsledelse, byggeledelse, byggeherreombud, tilsyn- og tilstandsvurdering og ansvarlig søker.

pa-avdeling Avdelingen har følgende ansatte:

Avdelingsleder Jan I. Berge har 42 års erfaring:
8 år fra RIV (rådgivning VVS – større bygg)
6 år som teknisk entreprenør
20 år pa virksomhet. Alle type oppdrag som prosjektleder, prosjekteringsleder, byggeleder, etc.

Liv Agathe Backer har 8 års erfaring:
6 år i arkitekt- og ingeniørfirma med administrasjon og søkfunksjon
2 år PA-virksomhet som prl ass., bl ass. og søkfunksjon
Hjelpefunksjon til PA-avdelingen

Kjetil Eltervaag har 36 års erfaring:
4 år produksjonsplanlegging trevare
14 år PA-fag, herunder PL, PGL, BHO, BL, KU, KP, taksering
7 år eiendomsutvikling, herunder ledelse av flere eiendomsselskaper
10 år byggforvaltning og drift

BIM

“Kraftværk er den perfekte BIM partner, ekstremt kunnskapsrike og alltid på jakt etter de beste prosessene og måten å løse oppgavene på.”
Gunnar Skeie, Utviklingsleder BIM, Kruse Smith Entreprenør

I tillegg til at Kraftværk bruker BIM som prosjekteringsverktøy aktivt på tvers av alle avdelinger, tilbyr vi også tjenester som BIM-koordinator.
Flere av våre ansatte har høy BIM-kompetanse, både disiplinspesifikk, men også tverrfaglig generell BIM-kompetanse.
Vi har erfaring som BIM-koordinator i en rekke store prosjekter (boligblokker, kirke, store kontorbygg (18.000m²), skoler, etc.). Referanselister kan oversendes på forespørsel.

Generell BIM-rådgivning
Kraftværk kan være en støttespiller når det gjelder bruk av BIM, både på overordnet planleggingsnivå, men også helt ned i detaljrådgivning.
Vi har også erfaring med å implementere laserscan-filer over til BIM-format, til bruk i tilbygg- og rehabiliteringsprosjekter.

Våre ansatte foreleser om BIM på Universitetet i Stavanger, og er alltid oppdatert på det som skjer i markedet.

Våre arbeidsverktøy er:

 • Revit Architecture og Structure
 • Solibri Model Checker
 • Dynamo
 • Navisworks
 • SimpleBIM

VDC

“Kraftværk er engasjerte og strukturerte, de bruker ICE og 4D-planlegging i sitt arbeid med å organisere prosjektene på en effektiv og oversiktlig måte. Dette bidrar til raske og gode beslutninger som bidrar til et godt sluttprodukt.”
Chornelius Rød, Byggeleder, Nyland Byggeadministrasjon

Kraftværk tilbyr også konsulenttjenester innen Virtual Design and Construction (VDC). VDC er et verktøy som benyttes i både prosjekterings- og utførelsesprosessen av et byggeprosjekt. Metodikken er basert på en tre-enighet med samspill mellom BIM-modellering, ICE (planlegging- og prosessverktøy) og prosessmodellering. I et VDC prosjekt får de prosjekterende større innflytelse på planlegging av egen leveranse gjennom å tidlig identifisere avhengigheter og sette opp både overordnede mål for hele gruppen og delmål for seg selv. Fremdrift og effektivitet blir målt løpende, sånn at utfordringer kan identifiseres på et tidlig tidspunkt og adresseres. Ved å bruke VDC-metoden øker kvaliteten av hele prosjektet, og sannsynligheten for kostbare prosjekteringsfeil reduseres.

I Kraftværk har vi ansatte som har gjennomgått “VDC Certification Program” gjennom CIFE ved Stanford University, og som bruker VDC-metodikk i sitt daglige virke som konsulenter. Når sertifiseringen er fullført kan vi skilte med “første uavhengige konsulentfirma i Norge med VDC-sertifisert personale”.

Vi kan bistå med:

 • BIM-koordinator
 • Integrering av VDC-metodikk på både organisasjon- og prosjektnivå (BIM, ICE, 4D-planlegging, etc.)
 • Utvikling, testing og verifisering av workflows innen spesifikke arbeidsprosesser
 • Utvikling av detaljerte BIM-biblioteker etter din bedrifts behov
 • Å holde kurs tilpasset deres organisasjon og ønsker i forhold til VDC-metodikk, både på overordnet og detaljnivå

Vi kan bistå:

 • Byggherrer/Tiltakshaver
 • Entreprenører
 • Arkitekter og andre rådgivere
 • Prosjekt- og prosjekteringsledere

Referanser/samarbeidspartnere: Kruse Smith Entreprenør, Nyland Byggeadministrasjon, Hubro Hansen – fasadeentreprenør,
Sinus AS – Akustikkrådgiver, Ekrheim El-consult, Kvadrat Rådgivning – Byggeteknisk rådgiver