Da er det endelig offisielt!

Kraftværk har opprettet en egen avdeling for arbeid tilknyttet Virtual Design and Construction (VDC). Dette er en del av Kraftværk sin satsing på VDC, og underbygger våre grunnverdier: tverrfaglighet, hensiktsmessig bruk av ny teknologi og optimalisering av arbeidsprosesser.

Den nyopprettede VDC-avdelingen skal være et uavhengig kompetansekraftverk i regionen når det gjelder kunnskap og erfaring innen bruk av VDC-metoden. Vi tilbyr alt fra kurs til prosjektoppfølging for alle fra byggherre til bas.

For mer detaljert informasjon om VDC i Kraftværk, les under ‘VDC’ her.

worksession2

ICE møteaktivitet: godt planlagte møter gir økt kvalitet og produktivitet

SMART

Aktiv bruk av SmartBoard og BIM-modell i møte

LEAN lapper

LEAN danner basis for fremdriftsplanleggingen

4D-snapshot

4D-planlegging hvor vi kobler sammen modell og fremdriftsplan