Kruse Smith Entreprenør bygger i disse dager “Arkivenes Hus” på Ullandhaug for Ipark Eiendom. Prosjektet gjennomføres som et Virtual Design and Construction (VDC) prosjekt. Kraftværk er engasjert som RIB i prosjektet, og har i samarbeid med Kruse Smith utviklet prosesser for digital arbeidsflyt for armering av stedstøpte konstruksjoner.

Oppbygning og bruk
Arbeidsflyten er et produkt av samarbeidet mellom RIB og produksjonsteamet hos entreprenøren i såkalte designgjennomganger. Gjennomgangene ble utført ved aktiv bruk av modeller til å visualisere det faktiske arbeidet som skulle utføres på byggeplass. Vegger og fundamenter ble delt opp i støpeetapper tilpasset Kruse Smiths forskalingssystem, og hver støpeetappe/arbeidspakke er navngitt i modellen.

Armeringen som legges inn i konstruksjonen arver navnet fra støpeetappen, slik at den blir merket etter hvilken konstruksjonsdel og etappe den inngår i. Når entreprenøren mottar modellen er det dermed enklere å lage en oversikt over arbeidet som skal foregå i kommende periode.

Bestillingsstatus på armeringsjern. Ikke bestilte jern er 'unclassified'.

Bestillingsstatus på armeringsjern. Ikke bestilte jern er her vist i blått.

Bøyelister og bestillingsoversikt genereres direkte fra modellen ved behov, og er alltid tilgjengelig for produksjonsteamet. Armeringen kan også med et tastetrykk bestilles gruppert etter hvilke konstruksjoner de tilhører, i stedenfor for at de leveres på byggeplass gruppert på posisjonsnummer. Entreprenør kan hente ut status for all armering til et hvert tidspunkt, og ha en visuell og kvalitativ kontroll på hva som er bestilt, hvor mye er bestilt og når det ble bestilt. Foreløpig sendes armeringsbestilling på tradisjonelt vis ved oversendelse av bøyelister generert direkte fra modellen.

Hva bringer fremtiden?
Neste steg er å få armeringsleverandøren til å kunne motta digitale bestillinger direkte fra armeringsmodell. Ved å produsere armering til prosjektet uten manuelle arbeidsprosesser oppnås kortere leveringstid, mindre feilpunching, større nøyaktighet; kort sagt høyere kvalitet og lavere pris. At armeringen kan visualiseres og vises som 3D montasjediagrammer samtidig som den inneholder alt du trenger av informasjon, er heller ikke et minus for en komplisert prosess!

Vi mener at det ligger en stor potensiell gevinst ved effektivisering av armeringsprosesser gjennom digital informasjonsflyt og vi ser frem til den dagen vi har en hel digital prosess rundt prosjektering, planlegging, bestilling og produksjon av armering.

Benyttet software
Modellering er gjort i Revit 2016, hvor modell deretter eksporteres til IFC-format som åpnes i Solibri Model Checker. I Solibri Model Checker kan Kruse Smith ved hjelp av enkle Classifications og Information Take Off ha full kontroll på logistikk og bestillingsrutiner rundt armering, skjøtejernskassetter og innstøpningsgods.

Special thanks to…
Takk til VDC utviklingsleder Gunnar Skeie og produksjonsteamet ved Steinar Gåsland og Terje Andersen hos Kruse Smith Entreprenør, som har kommet med gode innspill i prosessen så langt. To bestillinger av armering fra modellen er allerede ankommet byggeplass, og monteres “as we speak”. Gleder oss til fortsettelsen!

Vegg i Revit

Vegg i Revit

Grube i Revit

Grube i Revit