Arkitektur

Skole Utsira

9. February 2015 0

Arkitekt: Kraftværk / Studio Ludo AS og Ole. S. Trodahl
Prosjekt: Ny skole, barnehage og flerbrukshus
Sted: Utsira
Oppdragsgiver: Utsira Kommune
Areal: 1050 m2
Entreprisekostnad: 10 000 000,- inkl. mva
Formål: Skole, barnehage, flerbruk
Byggeår: 2008 – 2009

Statoil Forus

9. February 2015 0

Arkitekt: Kraftværk / Studio Ludo AS
Prosjekt: Statoil – refurbishing tower and fronts
Sted: Forus, Stavanger
Oppdragsgiver: Statoil
Areal: 22 000 m2 fasader og bygg
Entreprisekost 700 000 000,- inkl mva
Formål: Næring
Byggeår: 2012 – 2014

Kontorbygg Sjøhagen

30. November 2011 0

Arkitekt: Kraftværk/Studio Ludo AS
Prosjekt: Kontorbygg Hillevåg
Sted: Stavanger, Hillevåg
Oppdragsgiver: Byggmester Sagen AS
Areal: 16 400 m2
Entreprisekostnad: 90 000 000,- x 2
Formål: Kontorbygg for bl.a. Rambøll AS
Byggeår: Første trinn ferdig 2011, trinn 2 påbegynt 2013

Siriskjær

30. November 2014 0

Arkitekt: Kraftværk/Studio Ludo og AART (DK)
Prosjekt: Siriskjær – (Vannkanten)
Sted: Stavanger sentrum
Oppdragsgiver: Kruse Smith Utbygning AS
Areal: 22 000 m2.
Entreprisekostnad: 700 000 000,- inkl mva
Formål: Bolig, næring og park
Byggeår: 2012 – 2015